t6mek

16 tekstów – auto­rem jest t6mek.

Pierwsze spotkanie zimy

Spot­kałem Cię pośrod­ku mo­jej dro­gi…
Stałaś uk­ry­ta przed światem. Płaszcz Twój ciepły od­ci­nał Cię od zim­na. Opa­tulo­na w chustę wyszy­waną sreb­rem, nu­ciłaś me­lodię… Pier­wszy raz słyszałem, jak nu­cisz. Pier­wszy raz widziałem, jak [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 grudnia 2010, 10:29

Ja­kub Kątny w auto­busie podsłuchał:
Kto w tych cza­sach wie­rzy w cokolwiek? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2010, 12:11

Ja­kub Kątny do swo­jego bra­ta Michała:
Szczęście jest jak płatek śniegu. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 listopada 2010, 17:17

Idąc przez za­topiony w no­cy las Ja­kub Kątny stwierdza:
Strach człowieka, to naj­większa bestia 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 listopada 2010, 23:08

Sen­ne marzenie!
Skarb sa­mot­nej nocy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 00:40

Serca!
Naj­większe cmentarze. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 listopada 2010, 23:01

Tekst o dwojgu bez wartości

Po­koje ty­powych ab­sty­nentów. Nie chciałbym na­dużywać te­go słowa… Szczególnie, że po­ra ro­ku. Szczególnie, że ten etap tej po­ry ro­ku zachęca do na­dużywa­nia te­go słowa. Po­koje ty­powych ab­sty­nentów – sza­ra ka­mieni­ca.

- Zapadła [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 listopada 2010, 00:11

Czy aby sen nie jest ulu­bioną czyn­nością przyszłych samobójców? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 listopada 2010, 13:25

Dusza nie znaj­du­je dla siebie łez. Żad­ne łzy nie są od­po­wied­nie by ukoić smu­tek duszy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 listopada 2010, 15:47

Trze­ba cza­sami og­romny­mi, bez­denny­mi wie­czo­rami smut­ku zapłacić za wspa­niałe dni. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 7 listopada 2010, 10:44

t6mek

jakbym był wiatrem. Delikatnym podmuchem, który napędza żagle mojej świadomości i przeraźliwym wichrem, który łamię maszty statku płynącym do końca mojego życia. Sam jest dla siebie wrogiem - największy wyzwaniem. Panując nad sobą, zapanuję nad światem, nad strachem, nad bólem, nad krzykiem mojej duszy. Jestem tylko wiatrem.

Zeszyty
  • ichmoje – ichmo­je są ich mo­je też

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

t6mek

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność